Przed Trybunałem Sprawiedliwości UE rozpoczął się proces w sprawie skargi wniesionej przez Czechy przeciw Polsce ws. kopalni węgla brunatnego Turów. – Polska uznaje wszystkie zarzuty strony czeskiej w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów za bezzasadne – mówił we wtorek podczas rozprawy pełnomocnik RP Damian Krawczyk. Odmienne zdanie ma przedstawiciel Czech.