ABB w Polsce zmienia strukturę i zarząd; Tomasz Wolanowski prezesem (aktual.)

Categories Biznes

Powtarzamy dzisiejszą depeszę zamieszczając – na prośbę spółki – nową wersję wizytówki spółki (tj. ostatni akapit). Pozostała część depeszy pozostaje bez zmian.