Ceny prądu. Miliony domów bez taryfy

Categories Biznes

Wiele gospodarstw domowych nie korzysta z taryf na prąd – podaje Urząd Regulacji Energetyki. Miliony osób wybrało wolny rynek i nie korzystają z cen zatwierdzanych przez prezesa URE w grupie taryfowej G.