PKN Orlen rekomenduje wypłatę 3,5 zł dywidendy na akcję

Categories Biznes

Zarząd PKN Orlen postanowił zaproponować akcjonariuszom przeznaczenie kwoty 1 496,98 mln zł na wypłatę dywidendy w wysokości 3,5 zł na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego.