Polskie firmy wysokich prędkości. Jesteśmy w czubie Europy

Categories Biznes

Jak na Europę mamy w gospodarce duży udział firm z wysokim tempem rozwoju. To one pchają nasze PKB. W ich gronie są tylko dwie spośród największych spółek giełdowych.