Samotni, biedni, bez opieki. Senat słucha raportu o polskich seniorach

Categories Biznes

Rosną wydatki na opiekę nad seniorami, a wkrótce będzie jeszcze gorzej. W Polsce jest 9 mln seniorów. Do 2050 roku ta liczba ma wzrosnąć do ponad 13,7 mln.