Wciąż za mało rąk do pracy w niemieckich domach opieki

Categories Biznes

Niemieckie domy opieki potrzebują kilkudziesięciu tysięcy dodatkowych pracowników. To wniosek z ekspertyzy przedstawionej w Berlinie przez kasy chorych i stowarzyszenia domów opieki.