Wydatki na obronność. Polska na tle UE

Categories Biznes

Relacja wydatków na obronność w relacji do PKB waha się w poszczególnych państwach członkowskich od 0,2 proc. w Irlandii do 2,1 proc. w Estonii – wynika z danych Eurostatu za 2019 rok. Polska plasuje się powyżej unijnej średniej, choć daleko nam do liderów. W kolejnych latach wydatki Polski na obronność mają rosnąć.