Wymóg praworządności. Parlament Europejski chce doprecyzować postanowienia szczytu UE

Categories Biznes

Politycy PiS chwalą się, że w konkluzjach budżetowego szczytu UE nie ma mechanizmu „pieniądze za praworządność”. W rzeczywistości jest przewidziany. Parlament Europejski chce mocniej go zaakcentować, by uniknąć wątpliwości interpretacyjnych.