Złoty ma problem. Ekonomiści widzą ryzyko zaostrzenia konfliktu Polski z KE

Categories Biznes

Jednym z celów podwyżki stóp procentowych było umocnienie złotego. Zostało jednak zaprzepaszczone konfliktem Polski z Komisją Europejską. Ekonomiści spodziewają się, że złoty będzie słaby do końca roku. I to właśnie polityka będzie jego największym problemem.