Zmiany w ubezpieczeniach. Na zwlekających z wypłatą odszkodowań KNF nałoży kary

Categories Biznes

Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która ma zapewnić Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skuteczne mechanizmy nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń i reasekuracji.