Firma ponad 4 lata czekała na zwrot VAT

Categories Biznes

Po 3 latach kontroli podatkowej organ skarbowy zamiast zwrócić firmie należną jej kwotę VAT wszczął wobec niej postępowanie podatkowe. Bez jakichkolwiek konkretnych ustaleń co do podstaw tego stanowiska US przedłużył firmie termin zwrotu VAT o kolejne miesiące, po to, by napisać uzasadnienie.