KNF: Zysk netto SKOK-ów spadł o 92% r/r do 42,25 mln zł w 2019 r. 

Categories Biznes

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) prowadzące działalność na koniec IV kwartału 2019 r. wykazały zysk netto w wysokości 42,25 mln zł wobec 81,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).