Pani Bożena miała dostać 36 tys. zł rządowej pomocy, dostała 360 zł.

Categories Biznes

Automat, który weryfikuje składany wniosek z danymi MF i ZUS, stwierdził, że podałam nieprawdę. W marcu uzyskałam przychód w wysokości 2940,37 zł, natomiast PFR stwierdził, że powinnam podać kwotę 2940, gdyż taka widnieje w deklaracji VAT (a tam podaje się kwoty zaokrąglone do złotówki)