Spowolnienie gospodarcze już jest odczuwalne. Te wykresy nie kłamią

Categories Biznes

Firmy mają więcej wolnych mocy produkcyjnych, spada liczba ofert pracy i zmniejsza się presja na podwyżki płac. Dodatkowo pogarszają się nastroje wśród przedsiębiorców i konsumentów. Gospodarka wysyła coraz więcej sygnałów świadczących o spowolnieniu.